Username
Password
Language
 
Pentru a va putea conecta prin OUTLOOK este nevoie de urmatoarele setari:
SERVERS:
- Incoming mail server: mail.rivulus.ro
- Outgoing mail server: mail.rivulus.ro
- Bifati optiunea 'My Server Require Authentification'
ADVANCED:
- Outgoing mail (SMTP): bifati SSL connection, port 25
- Incoming mail (POP3): bifati SSL connection, port 995